Podcast om Ørestads historie

Ørestad har fået en samlet fortælling om bydelens historie – i fem podcastafsnit på dansk og i et afsnit på engelsk. Lyt med og hør den historiske fortælling fra idéen blev født til i dag.  En fortælling om de tidlige visioner og debatter – og det færdige resultat.

Onsdag den 24. juni 1992 vedtager et flertal i Folketinget Lov om Ørestaden. Med 92 stemmer for, beslutter Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre at påbegynde udviklingen af en helt ny bydel på Amager, Ørestad – og af metroen. Det fremhæves i dag som det største byprojekt siden Christian 4. grundlagde Christianshavn. I dag er bydelen befolket med ca. 25.000 beboere, ca. 23.000 medarbejdere møder op på job i Ørestad hver dag – for ikke at tale om de ca. 18.000 studerende ved Københavns Universitet og IT-Universitetet i Ørestad Nord.

Podcastserien tager lytteren med på en rejse tilbage til den tid, hvor idéen til Ørestad bliver født og tager form gennem analyser og udvalgsarbejde frem til lovens vedtagelse. En tid, hvor bølgerne går højt, og idéen bliver endevendt i en levende debat. Er det nu en god idé at etablere Ørestad og føre en metrolinje ud til dette ’ingenmandsland’ på Vestamager? Det får lytteren et indtryk af ved at høre uddrag af debatterne i Borgerrepræsentationen i København og i Folketinget.   

Ørestadsselskabet udskriver i 1994 en international arkitektkonkurrence. Formålet er at få udarbejdet en masterplan for hele området, der tegner de overordnede linjer for byggeri i bydelen og indtænker natur og vandelementet. Her fortæller professor emeritus, Jens Kvorning, som en af de udvalgte dommere, om oplægget til konkurrencen. Og hovedarkitekten fra det vindende firma, Yrjö Rossi, uddyber tankerne i den helhedsplan for Ørestad, der kommer til at danne ramme for byggeriet i Ørestad.

Herefter og frem til i dag går byplanlæggere, arkitekter, entreprenører og fagfolk i gang med at tegne og bygge i Ørestad. Arkitekt og underviser ved arkitektskolen i København, Kristine Torp og antropolog og seniorforsker på Aalborg Universitet Marie Stender fremhæver forskellige typer bygninger og byrum i Ørestad. De indvier lytterne i nogle af de faglige og aktuelle debatter, der præger byggeriet i Ørestad og moderne byggeri i dag, sammenhængen mellem bygninger og byrum, det tætte og høje byggeri og forskellige typer byrum.  

Også politikere, byplanlæggere og forskere bidrager med deres viden i de forskellige episoder. I alle afsnit deltager lokale beboere, erhvervsfolk eller gæster i Ørestad.  

Podcastserien er for alle med interesse for Ørestad – beboere, naboer, fagfolk og gæster, som er interesseret i byplanlægning og arkitektur. Det engelske afsnit henvender sig især til beboere, medarbejdere og studerende med udenlandsk baggrund – og til gæsterne ved den internationale kongres for arkitektur i Bella Centeret 2.-6. juli 2023. Serien kan høres i de fleste podcastapps. Søg blot på ’Stemmer fra Amar’ og fremfind de seneste afsnit. Den er lavet af historiker Kirsten Floris og historiker og journalist Majken Astrup. Serien om Ørestad er støttet af Amager Vest Lokaludvalg i forbindelse med, at København er arkitekturhovedstad i 2023. Seriens fotos er taget af Rikke Colburn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *